baner

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

plakat szkoła animatora 3 2019

DIECEZJALNA SZKOŁA ANIMATORA

SPOTKANIE TRZECIE - 23.11.2019 r. w Domu Miłosierdzia w Otmuchowie

Notatka ze spotkania:

W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła Pan Bóg pozwolił nam przeżyć kolejne, już trzecie, radosne spotkanie w Szkole Animatora.

Po przyjęciu drogą losowania posług, modlitwie do Ducha Świętego z zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawego wykładu księdza Artura Kasprzyckiego pt: " Ja wobec kerygmatu".

W swoim wystąpieniu ksiądź A. Kasprzycki podzielił się z nami swoją refleksją po analizie ankiet, które wypełnialiśmy na spotkaniu pierwszym, zapoznał nas z istotą kerygmatu, przedstawił zależności między 4 zasadami duchowego życia, zwracając uwagę na sposób głoszenia i możliwe problemy.

"Głoszenie kerygmatu nie jest celem, ale środkiem, który ma doprowadzić słuchacza do wyboru!", powiedział ksiądz Artur Kasprzycki.

Podczas uroczystej mszy świętej homilię wygłosił ksiądź Eugeniusz Ploch. " W nawróceniu św. Pawła Bóg pokazuje nam, na czym polega kerygmat" powiedział ks.E. Ploch zachęcając, abyśmy w każdej homilii szukali kerygmatu.

Po krótkiej przerwie na kawę wzięliśmy udział w warsztatach, podejmując próbę przygotowania świadectwa uwzgędniającego poznane wcześniej prawa głoszenia kerygmatu z uwzględnieniem zasady RKS.

Spotkanie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i uwielbienem PANA.